Semicenk – Eyvah Neye Yarar

Semicenk – Eyvah Neye Yarar Şarkı Sözleri;

Sevenin gönlünde umut olmasa,

Hayal neye yarar, düş neye yarar?

Sevilmekten yana hiç şansın yoksa,

Talih neye yarar, şans neye yarar?

Sevilmekten yana kısmetin yoksa,

Talih neye yarar, şans neye yarar?

İçine sığmayan efkarın varsa,

Eyvah neye yarar, ah neye yarar?

Teselli edip de avutmuyorsa,

Kadeh neye yarar, mey neye yarar?

Gönlüm nasır tutmuş bir sabır taşı,

Yağmura özenmiş gözümün yaşı

Kaybettim aşkımla olan savaşı,

Eyvah neye yarar, şans neye yarar?

Kaybettim aşkımla olan savaşı,

Eyvah neye yarar, vah neye yarar?

İçine sığmayan efkarın varsa,

Eyvah neye yarar, ah neye yarar?

Teselli edip de avutmuyorsa,

Kadeh neye yarar, mey neye yarar?

Kadeh neye yarar, mey neye yarar?

Semicenk – Eyvah Neye Yarar Şarkı Sözleri

Semicenk Eyvah Neye Yarar şarkı sözlerinin başlangıç bölümünde sevgi ve aşkın zorlayıcı olduğu, karmaşık ve çoğu zaman öngörülemeyen bir alan olduğunu vurgulayarak duygusal bir çaresizliğin içinde olunduğu anlatılıyor.

Semicenk Eyvah Neye Yarar şarkı sözlerinin ilerleyen cümlelerinde bir kişinin içsel hüzün ve acılarla başa çıkma çabasını ve yaşadığı aşk acısına dikkat çekiliyor. Ayrıca şarkı sözlerinde yaşanan hüsranın ve acının başkaları tarafından teselli edilip avutulamadığının vurgusu yapılıyor.

Semicenk Eyvah Neye Yarar şarkı sözlerinin nakarat kısmında kişinin karşılaştığı bir olumsuz durumu veya sorunu düşündüğünde, bu durumun getirdiği sıkıntıların veya zorlukların aslında bir çözüm sağlamadığından ve anlam ifade etmediğinden bahsediliyor.

Semicenk Eyvah Neye Yarar şarkı sözlerinde başkalarının tesellisi etmesi bu derin hüzünle başa çıkamıyorsa, içki içmenin (kadeh ve mey) ne kadar etkili veya anlamlı olduğu sorgulanıyor.