Selda Bağcan – Minnet Eylemem

Selda Bağcan – Minnet Eylemem Şarkı Sözleri

Har içinde biten gonca güle minnet eylemem
Arabi Farisi bilmem, dile minnet eylemem
Sırat-ı Müstakim üzre gözetirim rahimi
İblisin talim ettiği yola minnet eylemem
İblisin talim ettiği yola minnet eylemem

Bir acayip derde düştüm, herkes gider kârına
Bugün buldum bugün yerim, Hak kerimdir yarına
Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına
Rızkımı veren Hüda’dır, kula minnet eylemem
Rızkımı veren Hüda’dır, kula minnet eylemem

Oy Nesimi, can Nesimi ol gani mihman iken
Yarın şefaatlarım Ahmed-i Muhtar iken
Cümlenin rızkını veren ol gani seddar iken
Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem
Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem

Selda Bağcan – Minnet Eylemem Şarkı Sözleri

Selda Bağcan Minnet Eylemem şarkı sözleri başlangıç kısmı doğanın güzellikleri karşısında alçakgönüllü bir minnettarlık duygusu içermekte. Şair, gözlerini sadece kelime ve dil bilgisine değil, har içinde yetişen bir gülün güzelliğine dikmiş gibi görünüyor.

Selda Bağcan Minnet Eylemem şarkı sözleri devam eden dizeleri şairin doğru ve adil bir yaşam tarzını benimseme kararlılığını ve zorluklara rağmen adaleti gözetme azmini ifade ediyor. Şair, zalimlerin yolundan sapmayarak doğru ve dürüst bir hayat sürmeye kararlı olduğunu dile getiriyor.

Selda Bağcan Minnet Eylemem şarkı sözleri ilerleyen bölümü şarkıcının yaşadığı zorluklara karşı olumlu bir tavır sergilediğini ve dünya malına karşı mütevazı bir tutum benimsediğini anlatıyor.

Selda Bağcan Minnet Eylemem şarkı sözleri devam eden dizeleri tevhit inancı çerçevesinde, Allah’ın rızık veren ve nimetleri sağlayan tek gerçek kaynak olduğuna vurgu yapar. Şarkıcı, rızkını sağlayanın yalnızca Allah olduğunu düşünerek O’na minnettarlık ve şükran duygularını dile getiriyor.

Selda Bağcan Minnet Eylemem şarkı sözleri son bölümü tevhit inancını vurgulayarak dünya liderlerine değil, sadece Allah’a minnet etmeye odaklanan bir tutumu ifade ediyor. Nesimi’nin eserlerinde genellikle mistik ve tevhit temaları işlenir, bu şarkı da bu temalardan etkilenmiş gibi görünmektedir.