Selda Bağcan – Dam Üstüne Çul Serer

Selda Bağcan – Dam Üstüne Çul Serer Şarkı Sözleri

Dam üstüne çul serer
Leyli de yâr loylu da yâr
Loy loy loy

Bilmem yâr kimi sever
A leylim nenni de kınalım
Nenni de yürürüm nenni de nenni

Bilmem yâr kimi sever
A leylim nenni de kınalım
Nenni de yürürüm nenni de nenni

Beni bir sevdiğim var
Leyli de yâr loylu da yâr
Loy loy loy

Günde on çeşit giyer
A leylim nenni de kınalım
Nenni de yürürüm nenni de nenni

Günde on çeşit giyer
A leylim nenni de kınalım
Nenni de belalım nenni de nenni

Girsem yârin koynuna
Leyli de yâr, loylu da yâr
Loy, loy, loy

Sabahtan öldürseler
A leylim nenni de kınalım
Nenni de belalım, nenni de nenni

Sabahtan öldürseler
A leylim nenni de kınalım
Nenni de yürürüm, nenni de nenni

Küçükten yâr seveni
Leyli de yâr, loylu da yâr
Loy, loy, loy

Cennete gönderseler
A leylim nenni de kınalım
Nenni de belalım, nenni de nenni

Cennete gönderseler
A leylim nenni de kınalım
Nenni de belalım, nenni de nenni

Selda Bağcan – Dam Üstüne Çul Serer Şarkı Sözleri

Selda Bağcan Dam Üstüne Çul Serer şarkı sözleri başlangıç dizelerinde geçen “Dam üstüne çul serer” ifadesi, geleneksel Türk kültüründe kullanılan bir metafor olup, bir kadının evinin damında oturduğu bir sahneden türetilmiştir. Bu ifade genellikle sevgilisinin ardından hasret çeken bir kadını simgeler.

Selda Bağcan Dam Üstüne Çul Serer şarkı sözleri takip eden dizeleri aşk temasını işleyen ve bir sevgilinin güzelliklerini öven bir tınıya sahiptir. “Günde on çeşit giyer” ifadesi, sevilen kişinin güzellik ve zarafetini vurgulayarak geniş bir giyim tarzına sahip olduğunu belirtiyor.

Selda Bağcan Dam Üstüne Çul Serer şarkı sözleri devam eden kısmı aşkın yoğun duygularını, özlemleri ve sevilen kişiye olan bağlılığı ifade ederek, romantik bir atmosfer yaratıyor.

Selda Bağcan Dam Üstüne Çul Serer şarkı sözleri ilerleyen dizeleri şarkıcının çocukluktan itibaren sevgilisine olan ilgisini ve sevgisini ifade ediyor.