Sarı Gelin

Cem Adrian – Sarı Gelin şarkı sözleri;

Erzurum çarşı pazar,
Leylim aman suna yarim
İçinde bir kız gezer oy, nenen ölsün
Sarı gelin aman suna yarim

Elinde divit kalem
Leylim aman aman suna yarim
Katlime ferman yazar oy, nenen ölsün
Sarı gelin aman suna yarim

Seni vermem ellere
Leylim aman suna yarim
Nicedir bu canım sağ oy, nenen ölsün
Sarı gelin aman suna yarim

Cem Adrian – Sarı Gelin şarkı sözleri, geleneksel Türk halk müziği tarzında bir türküdür ve aşk temasını işlemektedir. Şarkıda duygu yüklü bir hikaye anlatılıyor ve bu hikaye içinde çeşitli semboller ve anlam dolu ifadeler kullanılıyor.

Şarkının ana teması, aşk ve sevgiye dayanıyor. Anlatıcı, sevgilisine olan derin sevgi ve bağlılığını ifade etmektedir. “Leylim aman suna yarim” ifadesi, sevgilisine hitap ederken ona sevgi ve ilgi duyduğunu gösteriyor. Aynı zamanda bu ifade, geleneksel Türk müziğinde sıkça kullanılan bir aşk ifadesidir.

Sarı Gelin Şarkıdaki “Erzurum çarşı pazar” ifadesi, mekan olarak bir şehri tasvir ediyor ve muhtemelen anlatıcı ve sevgilisi arasındaki aşkı bu şehirde yaşandığı bir çerçevede anlatıyor.

“Katlime ferman yazar oy, nenen ölsün” ifadesi, şarkının dramatik bir yönünü vurguluyor. Bu ifade, anlatıcının sevgilisine olan bağlılığını vurgularken, sevgilisine zarar gelmesini istemediğini dile getiriyor. “Sarı gelin sözleri” ifadesi ise sevgilinin güzelliğini ve değerini vurguluyor.

Sarı gelin şarkı sözleri’nin temel mesajı, anlatıcının sevgilisine olan derin sevgisi ve onu kimseye vermeyeceği konusundaki kararlılığıdır. Şarkı, geleneksel Türk müziği özelliklerini taşıyan bir aşk türküsüdür ve dinleyicilere derin duygusal bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.