Sami Yusuf – Nasimi

Sami Yusuf – Nasimi Şarkı Sözleri

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam

Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam

Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Nara yanan şəcər mənəm, çərxə çıxan həcər mənəm
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam

Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Ərşlə fərşü kafü nun məndə bulundu cümlə çün
Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişana sığmazam

Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam

Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam

Kövni-məkandır ayətim
Zatidürür bidayətim
Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişana sığmazam
Sığmazam, sığmazam, sığmazam

Sığmazam mən, sığmazam mən, sığmazam
Sığmazam mən, sığmazam mən, sığmazam

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam

Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam

Gənci-nihan mənəm mən uş
Eyni-əyan mənəm, mən uş
Gövhəri-kan mənəm, mən uş
Bəhrəvü kana sığmazam

Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam

Həm sədəfəm, həm inciyəm, həşrü sirat əsinciyəm
Bunca qumaşü rəxt ilə mən bu dükana sığmazam

Şəhd ilə həm şəkər mənəm, şəms mənəm, qəmər mənəm
Ruhi-rəvan bağışlaram, ruhi-rəvana sığmazam

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Mən bu cahana sığmazam
Mən bu cahana sığmazam
Mən bu cahana sığmazam

Sami Yusuf – Nasimi Şarkı Sözleri Türkçe Çevirisi

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

Yersiz yurtsuz cevher* benim, kainata, mekana sığmam

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam

Ok benim, yay benim, yaşlı benim, genç benim

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam

Zerre benim, güneş benim, dört ile beş, altı benim

Yüzümü gör ve anlat, çünkü ifadeye sığmam

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam

Ateşle yanan ağaç benim, çarka çıkan taş benim

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam

Zerre benim, güneş benim, dört ile beş, altı benim

Yüzümü gör ve anlat, çünkü ifadeye sığmam

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam

Ok benim, yay benim, yaşlı benim, genç benim

Ebedi devlet benim, aynaya sığmam

Gerçi bugün Nesimi’yim, Haşimiyim, Kureyşliyim**

Ok benim, yay benim, yaşlı benim, genç benim

Ebedi devlet benim

Gerçi bugün Nesimi’yim, Haşimiyim, Kureyşliyim

Benden büyüktür işaretim, işaretlere sığmam

Sığmam, sığmam, sığmam, sığmam

Ok benim, yay benim, yaşlı benim, genç benim

Ebedi devlet benim, aynaya sığmam

Sığmam, sığmam, sığmam, sığmam

Sığmam, sığmam, sığmam, sığmam

Sığmam, sığmam, sığmam, sığmam

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam

Zerre benim, güneş benim, dört ile beş, altı benim

Yüzümü gör ve anlat, çünkü ifadeye sığmam

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

Ok benim, yay benim, yaşlı benim, genç benim

Ebedi devlet benim, aynaya sığmam

Gerçi bugün Nesimi’yim, Haşimiyim, Kureyşliyim

Benden büyüktür işaretim, işaretlere sığmam

Sığmam, sığmam, sığmam, sığmam

Hem sedefim, hem inciyim,

Bunca eşya ve elbiseyle ben bu dükkana sığmam

Bal benim, şeker benim, güneş benim, ay benim

Ruh bağışlarım moral veririm, ruhuma sığmam

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam

İki dünya bende sığar, ben bu dünyaya sığmam

Yersiz yurtsuz cevher benim, kainata, mekana sığmam

Ben bu dünyaya sığmam

Ben bu dünyaya sığmam

Ben bu dünyaya sığmam