Neşet Ertaş – Zülüf Dökülmüş Yüze

Neşet Ertaş – Zülüf Dökülmüş Yüze Şarkı Sözleri

Zülüf dökülmüş yüze aman
Kaşlar yakışmış göze aman aman
Usandım bu canımdan aman aman
Derd ile geze geze

Usandım bu canımdan aman aman
Derd ile geze geze

Gün doğdu aştı böyle
Gönlümüz coştu böyle aman aman
Sen orada ben burda aman aman
Ömrümüz geçti böyle

Sen orada ben burda aman aman
Ömrümüz geçti böyle

Bu ellerde gez gayri aman
Kâtip ol da yaz gayri aman
Bir kazma al bir kürek aman aman
Mezarımı kaz gayrı

Bir kazma al bir kürek aman aman
Mezarımı kaz gayrı

Neşet Ertaş – Zülüf Dökülmüş Yüze Şarkı Sözleri

Neşet Ertaş Zülüf Dökülmüş Yüze şarkı sözleri ilk bölümü aşkın getirdiği zorluklar, özlem ve hayatın içindeki acılar gibi duygusal unsurlara odaklanıyor. Şarkı, geleneksel Türk müziğinin tipik bir şekilde duygusal derinliği ve lirizmi yansıtmaktadır.

Neşet Ertaş Zülüf Dökülmüş Yüze şarkı sözleri takip eden kısmı hayatın zorlukları ve aşkın getirdiği duygusal iniş çıkışlar üzerine odaklanıyor. Sözler, zamanın geçişini, yaşanan duygusal deneyimleri ve ayrılığın yarattığı etkileri anlatarak, melankolik bir atmosfer yaratıyor.

Neşet Ertaş Zülüf Dökülmüş Yüze şarkı sözleri son dizeleri ayrılık, özlem ve değişen yaşam koşulları üzerine düşünülen bir tema işleniyor. Şarkının tonu, bu duygusal konuları derin bir şekilde işleyerek, aşkın getirdiği acıları ve uzaklık nedeniyle yaşanan özlemi vurguluyor.