Neşet Ertaş – Yolcu

Neşet Ertaş – Yolcu Şarkı Sözleri;

Bir anadan dünyaya gelen yolcu
Bir anadan dünyaya gelen yolcu
Görünce dünyaya gönül verdin mi?
Görünce dünyaya gönül verdin mi?

Kimi böyük kim böcek kimi kul
Kimi böyük kim böcek kimi kul
Merak edip hiçbirini sordun mu?
Bunlar neden nedenini sordun mu?

İnsan ölür ama ruhu ölmez
İnsan ölür ama ruhu ölmez
Bunca mahlukat var hiçbiri gülmez
Bunca mahlukat var hiçbiri gülmez

Cehennem azabı zordur çekilmez
Cehennem azabı zordur çekilmez
Azap çeken hayvanları gördün mü?
Azap çeken hayvanları gördün mü?

İnsandan doğanlar insan olurlar
İnsandan doğanlar insan olurlar
Hayvandan doğanlar hayvan olurlar
Hayvandan doğanlar hayvan olurlar

Hepsi de bu dünyaya gelirler
Hepsi de bu dünyaya gelirler
Ana haktır sen bu sırra erdin mi?
Ana haktır sen bu sırra erdin mi?

Vade tekmil olup ömrün dolmadan
Vade tekmil olup ömrün dolmadan
Emanetçi emanetini almadan
Emanetçi emanetini almadan

Ömrünün bağının gülü solmadan
Ömrünün bağının gülü solmadan
Varıp bir canana ikrar verdin mi?
Varıp bir cananın kulu oldun mu?

Garip bülbül gibi feryat ederiz
Garip bülbül gibi feryat ederiz
Cehalet elinde küskün kederiz
Cahiller elinde küskün kederiz

Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz
Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz
Dünya senin vatanın mı yurdun mu?
Dünya senin vatanın mı yurdun mu?

Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz
Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz
Dünya senin vatanın mı yurdun mu?

Neşet Ertaş – Yolcu Şarkı Sözleri

Neşet Ertaş Yolcu şarkı sözlerinde ilk olarak, “Bir anadan dünyaya gelen yolcu, görünce dünyaya gönül verdin mi?” dizeleri insanın doğumuyla başlayan bu dünya yolculuğu ifade ediliyor. İnsanın doğduğu anda dünyaya karşı bir ilgi ve sevgi duyması, yaşamla bir bağ kurması vurgulanıyor.

Yolcu şarkı sözleri, insanların farklı statülerde ve türlerde olabileceğini belirtirken, bu çeşitliliği anlamak için bir merak duygusunu ön plana çıkarıyor.

“Kimi büyük kim böcek kimi kul, merak edip hiçbirini sordun mu? Bunlar neden nedenini sordun mu?” sözleriyle, insanların farklı sosyal, ekonomik veya statüsel konumlarda olabileceği ancak bunun nedenlerini sorgulamadığımız bir gerçeği vurgulanıyor.

Neşet Ertaş Yolcu şarkı sözlerinde aynı zamanda ölüm ve ruhun ölmezliği üzerinde duruyor. “İnsan ölür ama ruhu ölmez, bunca mahlukat var hiçbiri gülmez” ifadeleri, insanın bedeni ölse de ruhunun ölümsüz olduğunu ve bu dünyadaki diğer canlıların da bir çeşit acı çektiğini vurguluyor.

Neşet Ertaş Yolcu şarkı sözlerinde ayrıca, insanın nasıl bir yaşam sürdüğüne bağlı olarak ruhunun insan veya hayvan olabileceği fikri üzerinde duruluyor. “İnsandan doğanlar insan olurlar, hayvandan doğanlar hayvan olurlar” sözleri, insanın ahlaki ve manevi değerlerine vurgu yaparak bu durumu anlatıyor.

“Vade tekmil olup ömrün dolmadan, emanetçi emanetini almadan, ömrünün bağının gülü solmadan, varıp bir canana ikrar verdin mi?” şarkı sözlerinin yer aldığı dizelerde, insanın ölümünden önce emanetini yerine getirip getirmediği ve yaşamındaki değerli şeyleri ne kadar takdir ettiği üzerinde duruluyor.

Son olarak, “Garip bülbül gibi feryat ederiz, cehalet elinde küskün kederiz” ifadelerinin geçtiği şarkı sözleri, insanların bazen bilgisizlikten dolayı üzgün olduğunu ve bu dünyada hep bir yolcu gibi gelip geçtiğini anlatıyor.

Neşet Ertaş Yolcu şarkı sözleri genel olarak, şarkı insanın dünya yolculuğunu, varoluşsal durumunu, ölüm ve ruhun ölmezliği gibi derin konuları ele alarak insanın yaşamı boyunca karşılaştığı gerçekleri ve bu gerçeklerin ötesindeki anlamları sorgulamaya teşvik ediyor.

Neşet Ertaş Yolcu şarkı sözlerinde ana tema olarak kısaca insanın dünyaya gelmesiyle başlayan bir yolculuğu ve insanın varoluşsal durumu işleniyor.