Neşet Ertaş – Burası Muş’tur

Neşet Ertaş – Burası Muş’tur Şarkı Sözleri

Havada bulut yok bu ne dumandır?
Mahlede ölüm yok bu ne figandır?
Şu gurbet elleri ne de yamandır

Ah o Yemen’dir, gülü çimendir
Giden gelmiyor, acep nedendir?

Burası Muş’tur, yolu yokuştur
Giden gelmiyor, acep ne iştir?
Burası Muş’tur, yolu yokuştur
Giden gelmiyor, acep ne iştir?

Havada bulut yok gine sisi var
Açın çantasını bilmem nesi var
Bir çift patiğinen bir de fesi var

Ah o Yemen’dir, gülü çimendir
Giden gelmiyor, acep nedendir?

Burası Muş’tur, yolu yokuştur
Giden gelmiyor, acep ne iştir?
Burası Muş’tur, yolu yokuştur
Giden gelmiyor, acep ne iştir?

Neşet Ertaş – Burası Muş’tur Şarkı Sözleri

Neşet Ertaş Burası Muş’tur şarkı sözleri giriş bölümü gurbet ellerindeki yaşam zorluklarına ve kişinin bu zorluklara karşı duyduğu özlemlere vurgu yaparak, evinden uzakta geçen zamanın zorluklarını dile getiriyor. Şarkının teması, bir yerden ayrılanın özlemleri, yabancı bir ortamdaki zorluklar ve yaşamın karmaşıklığına odaklanmış.

Neşet Ertaş Burası Muş’tur şarkı sözleri devam eden dizeleri genel atmosferi, ayrılık, özlem ve belirsizlik duygularına odaklanıyor gibi görünüyor.

Yemen’in güzelliklerine yapılan vurgu, bir yandan coğrafi bir referans oluştururken, diğer yandan da aşk, ayrılık veya özlem gibi evrensel duygulara hitap etmekte kullanılmış gibi görünüyor.

Neşet Ertaş Burası Muş’tur şarkı sözleri nakarat kısmı Muş’un zorlu coğrafi yapısını ve ayrılık sonrası geri dönmemenin getirdiği duygusal bir boşluğu anlatarak, belirli bir coğrafyanın yaşam üzerindeki etkilerini ve ayrılığın getirdiği hüznü yansıtıyor.

Neşet Ertaş Burası Muş’tur şarkı sözleri ilerleyen bölümü dış dünya ile iç dünya arasındaki çatışmaları, belirsizlikleri ve sürprizleri anlatarak, insanın kendini ve çevresini anlama sürecine odaklanıyor.

Neşet Ertaş Burası Muş’tur şarkı sözleri genel olarak farklı coğrafi bölgelere atıfta bulunarak ve ayrılık temasını işleyerek, insanın yaşadığı yerin ve ayrıldığı yerlerin etkilerini ve beraberinde getirdiği duygusal zorlukları anlatıyor.