Musa Eroğlu & Erdem Şimşek – Dönen Dönsün

Musa Eroğlu & Erdem Şimşek – Dönen Dönsün Şarkı Sözleri

Koyun beni hak aşkına yanayım 

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Yolumdan dönüp de mahrum mu kalayım 

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan 

Kadılar müftüler fetvam yazarsa

İşte hançer, işte kellem keserse

İşte sicim, işte boynum asarsa

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Pir Sultan’ım arşa çıkar ünümüz 

O da bizim ulumuzdur pirimiz 

Hakka teslim olsun garip canımız 

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Musa Eroğlu & Erdem Şimşek – Dönen Dönsün Şarkı Sözleri

Musa Eroğlu & Erdem Şimşek Dönen Dönsün şarkı sözleri ilk kısmı kişinin kararlılığını pekiştiriyor. Diğer insanlar ne derse desin, kişi kendi yolu üzerinde kararlı bir şekilde ilerleyeceğini belirtiyor.

Musa Eroğlu & Erdem Şimşek Dönen Dönsün şarkı sözleri ikinci kısmı bireyin toplumsal normlara ve dini otoritelere karşı duruşunu vurguluyor. Şarkıcı, kendi değerlerine ve özgürlüğüne bağlı kalmaya kararlılığını ve dış baskılara boyun eğmeyeceğini belirtiyor.

Musa Eroğlu & Erdem Şimşek Dönen Dönsün şarkı sözleri son bölümü Pir Sultan Abdal’a yönelik bir saygı duruşu sunuyor ve onun öğretileri ve yaşam tarzı üzerinden toplumsal değerlere vurgu yapıyor.