Kazım Koyuncu – Oy Asiye

Kazım Koyuncu – Oy Asiye Şarkı Sözleri

Ağasarın balını da
Gel salını salını
Ağasarın balını da
Gel salını salını

Adam cebinde taşır
Senin gibi gelini
Adam cebinde taşır da
Senin gibi gelini
Oy Asiye, oy

Adam cebinde taşır da
Senin gibi gelini
Oy Asiye, oy

Oy Asiye, Asiye
Tütün koydum kesiye
Oy Asiye, Asiye
Tütün koydum kesiye

Baban seni veriyi da
Bir bağa pırasiye
Oy Asiye, oy

Baban seni veriyi da
Bir bağa pırasiye
Oy Asiye, oy

Sis dağının başında yel
Püfür püfür esiyor
Sis dağının başında yel
Püfür püfür esiyor

Baban bu yıl kurbanı
Çifter çifter kesiyor
Baban bu yıl kurbanı da
Çifter çifter kesiyor
Oy Asiye, oy

Baban bu yıl kurbanı da
Çifter çifter kesiyor
Oy Asiye, oy

Oy Asiye, Asiye
Tütün koydum kesiye
Oy Asiye, Asiye
Tütün koydum kesiye

Baban seni veriyi da
Bir bağa pırasiye
Oy Asiye, oy

Baban seni veriyi da
Bir bağa pırasiye
Oy Asiye, oy

Baban seni veriyi da
Bir bağa pırasiye
Oy Asiye, oy

Baban seni veriyi da
Bir bağa pırasiye
Oy Asiye, oy

Kazım Koyuncu – Oy Asiye Şarkı Sözleri

Kazım Koyuncu Oy Asiye şarkı sözleri başlangıç dizelerindeki “Ağasarın balını da, Gel salını salını” ifadeleri, muhtemelen doğadan elde edilen güzellikleri veya nimetleri anlatıyor olabilir. “Adam cebinde taşır, Senin gibi gelini” cümlesi, belki de birini övmek veya onun değerini vurgulamak için kullanılmış olabilir.

Kazım Koyuncu Oy Asiye şarkı sözlerinde geçen “Oy Asiye, oy” ifadeleri, muhtemelen şarkının bir kısmını veya nakaratını oluşturuyor ve şarkının karakteristik bir tekrarı olabilir. Bu tür ifadeler geleneksel Türk halk müziği tarzında sıkça kullanılır ve genellikle ritim ve duygusal ifadeye katkıda bulunuyor.

Kazım Koyuncu Oy Asiye şarkı sözleri devam eden bölümündeki “Oy Asiye, Asiye” ifadesi, muhtemelen şarkının başlığı veya tekrarlanan bir nakarat kısmıdır. “Tütün koydum kesiye” ifadesi, tütünle ilgili bir eylemi ifade ediyor olabilir.

Tütün, geleneksel olarak bazı kültürlerde ekonomik bir öneme sahip olmuş bir bitki olarak bilinir. “Baban seni veriyi da” ifadesi, belki de bir evlenme veya düğün ile ilgili bir referansa işaret edebilir. “Bir bağa pırasiye” ifadesi, muhtemelen maddi bir değere atıfta bulunuyor.

Kazım Koyuncu Oy Asiye şarkı sözleri ilerleyen kısmındaki “Sis dağının başında yel, Püfür püfür esiyor” ifadeleri, doğa olaylarına veya çevresel koşullara atıfta bulunabilir. Sis, dağ ve rüzgar gibi doğa öğeleri, doğal bir ortamın betimlenmesine katkıda bulunabilir.

“Baban bu yıl kurbanı, Çifter çifter kesiyor” ifadelerinin yer aldığı Oy Asiye şarkı sözleri, muhtemelen bir kurban kesme geleneği veya dini bir ritüelle ilgili olabilir. Bu ifade, baba figürünün belirli bir yıl için birden fazla kurban kestiğini ifade ediyor