Haramiler – Drama Köprüsü

Haramiler – Drama Köprüsü Şarkı Sözleri

Drama Köprüsü bre Hasan
Dardır geçilmez
Bre Hasan dardır geçilmez

Soğuktur suları da Hasan
Bir tas içilmez
Soğuktur suları da Hasan
Bir tas içilmez

Anadan geçilir Hasan
Yardan geçilmez
Bre Hasan yardan geçilmez

At martini de bre Hasan
Dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan
Dostlar dinlesin

Mezar taşlarını Hasan
Koyun mu sandın bre Hasan?
Koyun mu sandın?

Adam öldürmeyi de Hasan
Oyun mu sandın?
Adam öldürmeyi de Hasan
Oyun mu sandın?

Drama mahpusunu Hasan
Evin mi sandın?
Be Hasan evin mi sandın?

At martini de bre Hasan
Dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin

Haramiler – Drama Köprüsü Şarkı Sözleri

Haramiler Drama Köprüsü şarkı sözleri ilk bölümü “Drama Köprüsü” adlı bir yerin zorlu ve zahmetli bir geçiş noktası olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda bu yerin soğuk sulara sahip olduğu ve içilmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Haramiler Drama Köprüsü şarkı sözleri takip eden kısmının genelinde Hasan’ın yaşadığı zorlukların ve mücadelelerin anlatıldığı, belki de bu durumun arkasında derin bir hikaye veya sembolizm olduğu düşünülüyor.

Haramiler Drama Köprüsü şarkı sözleri devam eden dizeleri ironi ve sert bir dil kullanarak Hasan’a yönelik bir eleştiri içeriyor. Hasan’ın belirli bir durumu yanlış değerlendirdiği, hafife aldığı veya ciddi bir meseleyi oyun gibi gördüğü düşünülmektedir.

Haramiler Drama Köprüsü şarkı sözleri son dizeleri Hasan’ın yaşadığı zorluklar, içsel savaş veya mahpusluk durumu üzerinde duruluyor.