Gülnur Kaya – Geri Gelen Mektup

Gülnur Kaya – Geri Gelen Mektup Şarkı Sözleri

Ruhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden?

Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu.

Pervane olan kendini gizler mi alevden?

Sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu.

Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse,

Ay secde edip çehrene yerlerde sürünse,

Her şey silinip kayboluyorken nazarımdan,

Yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse

Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince,

Çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince,

İçimdeki azgın devi rüzgârlara attım,

Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım.

Gözler ki birer parçasıdır sende İlah’ın

Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın

Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin

Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin

Gülnur Kaya – Geri Gelen Mektup Şarkı Sözleri

Gülnur Kaya Geri Gelen Mektup şarkı sözlerinin giriş bölümü genel olarak aşkın içsel bir yangın gibi güçlü, kontrolsüz ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmasını anlatıyor. Aşkın getirdiği tutku ve içsel çalkantı, şarkıyı dinleyenlere derin duygusal bir deneyim sunuyor.

Gülnur Kaya Geri Gelen Mektup şarkı sözlerinin ilerleyen dizeleri şarkıcının sevgilisinin güzellikleri karşısında duyduğu hayranlığı, saygıyı ve aşkı vurguluyor. Görsel imgelerle bezenmiş ve romantik bir dile sahip olan sözler, dinleyiciye şarkıcının içsel duygularını ve sevgilisine olan derin bağlılığını aktarmaya çalışıyor.

Gülnur Kaya Geri Gelen Mektup şarkı sözlerinin devam eden kısmı tehlikeli, yasaklı ve ölümcül bir aşkın yoğunluğunu ve çekiciliğini anlatıyor gibi görünüyor. Şarkı sözleri aşkın getirdiği çatışmaları, tutkuları ve tehlikeleri betimleyerek dinleyiciye güçlü bir duygusal deneyim sunmayı amaçlıyor.

Gülnur Kaya Geri Gelen Mektup şarkı sözlerinin son dizeleri genel olarak aşkın karmaşıklığını, sevgilinin etkileyici güzellik ve güç dengesini anlatan bir temayı işliyor. Geri Gelen Mektup şarkı sözleri, aşkın hem iyileştirici hem de zorlayıcı yönlerini vurgulayarak dinleyiciye derin bir düşünce deneyimi sunmayı amaçlıyor.