Grup Abdal – Arıx

Grup Abdal – Arıx Şarkı Sözleri Kürtçe

Arix dibên li gundê saran
Ta ku zelzele bû
Lê lê anê dused, sêsed mezel vedan
De lo lo lo lo
De lê lê lê lê

Lê lê anê dused, sêsed mezel vedan
De lo lo lo lo
De lê lê lê lê

Hîvik veket
Hîva tijî ye
Dayê kûr be dutane xudane law û qîza
Lê lê anê yek nebû zava serê silgavê
De lo lo lo lo
De lê lê lê lê

Lê lê anê yek nebû zava serê silgavê
De lo lo lo lo
De lê lê lê lê

Grup Abdal – Arıx Şarkı Sözleri Türkçe Çevirisi

Arıx dedikleri Sarun köyünde
Deprem olduğu sene
İki yüz üç yüz mezar açıldı anne
Lo lo, lo lo
Lê lê, lê lê

Ay doğdu
Dolunayla
Körolasın iki oğlun iki kızın
Lê lê anne biri bile damat olamadı
Kapının başındayken
Lo lo, lo lo
Lê lê, lê lê

Grup Abdal – Arıx Şarkı Sözleri Türkçe Çevirisi

Grup Abdal Arıx şarkı sözleri Türkçe çevirisi giriş dizeleri muhtemelen tarihsel ve duygusal bir bağlam içeriyor. “Arıx dedikleri Sarun köyünde” ifadesi, belirli bir yer ve toplulukla ilgili bir hikayeyi anlatabilir. “Deprem olduğu sene” ifadelerinin yer aldığı Arıx şarkı sözleri, şarkının bir doğal felaketle ilişkili olabileceğini düşündürebilir.

Grup Abdal Arıx şarkı sözleri Türkçe çevirisi devam eden bölümündeki “Körolasın iki oğlun iki kızın” ifadesi, belki de ailenin veya topluluğun bir tür sıkıntı veya zorlukla başa çıkma çabası olarak yorumlanabilir.

Grup Abdal Arıx şarkı sözleri Türkçe çevirisinde geçen “Lê lê anne biri bile damat olamadı” ifadesi, aile içinde belirli beklentilerin veya umutların karşılanmadığını belirtiyor olabilir.

“Kapının başındayken, Lo lo, lo lo” ifadelerinin geçtiği Grup Abdal Arıx şarkı sözleri Türkçe çevirisi bir tür bekleyiş, umut veya özlemi temsil ediyor olabilir.

Grup Abdal Arıx türküsü sözleri Türkçe çevirisi genel olarak geleneksel bir hikayeyi anlatan ve belirli bir köye veya bölgeye ait olabilecek tematik unsurları içeren bir tür türküdür.