Aynur Doğan – Dar Hejiroke

Aynur Doğan – Dar Hejiroke Şarkı Sözleri Kürtçe

Hêjîra çiyayî
Lêlêlê lêlê lêlê
Delala çîyayî
Darhejîrokê
Xemrevînokê

Nav gul û giyayî
Lêlêlê lêlê lêlê
Nav gul û giyayî
Darhejîrokê
Xemrevînokê

Bûk dilê zava ye
Lêlêlê lêlê lêlê
Bûk dilê zava ye
Darhejîrokê
Xemrevînokê

Hejîra me reşe
Lêlêlê lêlê lêlê
Delala me reşe
Darhejîrokê
Xemrevînokê

Bûk çendî keleşe
Lêlêlê lêlê lêlê
Bûk çendî keleşe
Darhejîrokê
Xemrevînokê

Zava yekî xweşe
Lêlêlê lêlê lêlê
Zava yekî xweşe
Darhejîrokê
Xemrevînokê

Hejîra latê ye
Lêlêlê lêlê lêlê
Delala latê ye
Darhejîrokê
Xemrevînokê

Ser bextê yarê ye
Lêlêlê lêlê lêlê
Ser bextê yarê ye
Darhejîrokê
Xemrevînokê

Cizîr bin xetê ye
Lêlêlê lêlê lêlê
Cizîr bin xetê ye
Darhejîrokê
Xemrevînokê

Aynur Doğan – Dar Hejiroke Şarkı Sözleri Türkçe Çevirisi

Dağların inciri,
Lêlêlê lêlê lêlê
Dağların güzeli
İncir ağacısın
Gam götürensin

Güllerin içindesin,
Lêlêlê lêlê lêlê
Güllerin içindesin
İncir ağacısın
Gam götürensin

Gelin, damadın yüreğidir
Lêlêlê lêlê lêlê
Gelin, damadın yüreğidir
İncir ağacısın
Gam götürensin

İncirimiz karadır,
Lêlêlê lêlê lêlê
Güzelimiz esmerdir
İncir ağacısın
Gam götürensin

Gelin çok görkemli
Lêlêlê lêlê lêlê
Gelin çok görkemli
İncir ağacısın
Gam götürensin

Damat keyifli birisidir
Lêlêlê lêlê lêlê
Damat keyifli birisidir
İncir ağacısın
Gam götürensin

Kayaların inciri
Lêlêlê lêlê lêlê
Kayaların güzeli
İncir ağacısın
Gam götürensin

Yarin bahtınadır,
Lêlêlê lêlê lêlê
Yarin bahtınadır
İncir ağacısın
Gam götürensin

Cizre sınırın altındadır
Lêlêlê lêlê lêlê
Cizre sınırın altındadır
İncir ağacısın
Gam götürensin