Ahmet Kaya – Şiire Gazele

Ahmet Kaya – Şiire Gazele Şarkı Sözleri

Senin eşkin meni düşürdü dile
Neçe aşık olur bülbüller güle
Senin eşkin meni düşürdü dile
Neçe aşık olur bülbüller güle

Hasret çektim, gönül verdim
Seni sevdim men
Hasret çektim, könül verdim
Seni sevdim

Böyle bir güzele, eşkimi tezele
Şiire gazele könül verdim, şiire, gazele
Böyle bir güzele, eşkimi tezele
Şiire gazele könül verdim, şiire, gazele

Eger menden ayrı gezip dolansan
Menim bu eşkime yigane kalsan
Eger menden ayrı, gezip dolansan
Menim bu eşkime yigane kalsan

Alışaram, od tutaram
Hem yanaram men
Alışaram, od tutaram
Hem yanaram

Bunuda bilmerem, sensiz men gülmerem
Könlümü vermerem, heç kesemem könlümü vermerem
Bunuda bilmerem, sensiz men gülmerem
Könlümü vermerem, heç kesemem könlümü vermerem

Ahmet Kaya – Şiire Gazele Şarkı Sözleri

Ahmet Kaya Şiire Gazele şarkı sözleri giriş bölümü aşkın etkisi ve aşıkların tutkulu duygularını vurgulayarak, bu duyguların kişinin diline, ifadesine nasıl yansıdığını ifade ediyor.

Ahmet Kaya Şiire Gazele şarkı sözleri devam eden dizeleri bir kişinin hasret çektiği ve gönül verdiği birini sevdiği anlatılıyor. Bu şarkı sözleri ana tema olarak bir aşkın ve özlemin getirdiği derin duyguları işliyor.

Ahmet Kaya Şiire Gazele şarkı sözleri nakarat kısmı aşkın ve güzellik karşısındaki hayranlığın dile getirildiği romantik bir temaya sahip. Şiirsel ifadelerle aşkın ve güzelliğin övgüsü yapılıyor, bu da şarkının duygusal bir atmosfere sahip olduğunu gösteriyor.

Ahmet Kaya Şiire Gazele şarkı sözleri ilerleyen bölümü şarkı sevgi, bağlılık ve ayrılık temasını içeriyor. Şarkının duygusal bir bağlamda yazıldığı ve sevilen kişiye olan derin duyguların vurgulandığı sözlerden anlaşılıyor.

Ahmet Kaya Şiire Gazele şarkı sözleri takip eden dizelerde şarkıcının ayrılığa ve sevdiği kişinin yokluğuna nasıl alışmaya çalıştığını ve bu sürecin acı verici olduğunu ifade ediyor. “Alışaram” ifadesi, şarkıcının alışmaya çalıştığı, içselleştirmeye çalıştığı bir durumu belirtiyor.

Ahmet Kaya Şiire Gazele şarkı sözleri son kısmı şarkıcının aşkını kaybetmenin acısı ve bu kaybın yarattığı duygusal zorluklar anlatılıyor. “Bunuda bilmerem, sensiz men gülmerem” ifadesi, sevilen kişinin yokluğunun, şarkıcının gülmesini engellediğini ve duygusal bir zorluk yaşadığını ifade ediyor.