Ahmet Kaya – Kafama Sıkar Giderim

Ahmet Kaya – Kafama Sıkar Giderim Şarkı Sözleri

Artık seninle duramam
Bu akşam çıkar giderim
Hesabım kalsın mahşere
Elimi yıkar giderim

Sen zahmet etme yerinden
Gürültü yapmam derinden
Parmakların üzerinden
Su gibi akar giderim

Artık sürersin bir sefa
Ne cismim kaldı ne cefa
Şikâyet etmem bu defa
Dişimi sıkar giderim

Bozar mı sandın acılar?
Belaya atlar giderim
Kurşun gibi, mavzer gibi
Dağ gibi patlar giderim

Bozar mı sandın acılar?
Belaya atlar giderim
Kurşun gibi, mavzer gibi
Dağ gibi patlar giderim

Kaybetsem bile her şeyi
Bu aşkı yırtar giderim
Sinsice olmaz gidişim
Kapıyı çarpar giderim

Sana yazdığım şarkıyı
Sazımdan söker giderim
Ben ağlayamam, bilirsin
Yüzümü döker giderim

Köpeklerimden, kuşumdan
Yavrumdan cayar giderim
Senden aldığım ne varsa
Yerine koyar giderim

Ezdirmem sana kendimi
Gövdemi yakar giderim
Beddua etmem, üzülme
Kafama sıkar giderim

Ezdirmem sana kendimi
Gövdemi yakar giderim
Beddua etmem, üzülme
Kafama sıkar giderim

Ezdirmem sana kendimi
Gövdemi yakar giderim
Beddua etmem, üzülme
Kafama sıkar giderim

Ahmet Kaya – Kafama Sıkar Giderim Şarkı Sözleri

Ahmet Kaya Kafama Sıkar Giderim şarkı sözleri ilk bölümü ayrılık ve vedanın zorluğunu anlatarak, ilişkinin sona erdiği bir noktada şarkıcının hissettiği duyguları yansıtıyor. Ayrıca, mahşer ve el yıkama ifadeleri, şarkının derinliğine ve içsel bir dönüşümün işaretine işaret ediyor.

Ahmet Kaya Kafama Sıkar Giderim şarkı sözleri ikinci kısmı duygusal bir ayrılık veya veda anını anlatarak, şarkıcının sakin ve sessiz bir şekilde yollarına devam etme niyetini yansıtıyor. Ayrılık sürecini minimal bir şekilde geçiştirmeye çalışma ve karşı tarafa gereksiz bir yük bırakmama temaları şarkının ana unsurlarını oluşturuyor.

Ahmet Kaya Kafama Sıkar Giderim şarkı sözleri şarkıcının geçmişle vedalaşma ve geleceğe umutla bakma temalarını içeriyor. Yeni bir döneme başlama ve hayatını daha olumlu bir şekilde şekillendirme kararı, şarkının ana temasını oluşturuyor.

Ahmet Kaya Kafama Sıkar Giderim şarkı sözleri takip eden bölümü yaşanan acılara ve zorluklara karşı dirençli bir tutumu temsil ediyor. Şarkıcı, güçlü bir duruş sergileyerek, hayatın getirdiği zorluklara meydan okuma ve cesurca ilerleme mesajını iletiyor.

Ahmet Kaya Kafama Sıkar Giderim şarkı sözleri ilerleyen dizeleri şarkıcının kendi duygusal sınırlarını belirleyerek ve kararlı bir şekilde ilişkiden ayrılmaya yönelik bir güç gösterisi sunuyor gibi görünüyor. İlişkideki zorluklara karşı dirençli bir tutumu temsil ediyor ve kendi yollarına gitme konusundaki bağımsızlık arzusunu yansıtıyor.

Ahmet Kaya Kafama Sıkar Giderim şarkı sözleri devam eden kısmı içsel bir çatışma ve duygusal zorluklarla başa çıkma çabasını yansıtarak, şarkıcının hissiyatını ifade etme ve bu hissiyatı dışa vurma konusundaki çekincelerini anlatıyor.

Ahmet Kaya Kafama Sıkar Giderim şarkı sözleri son kısımları güçlü bir kararlılık ve dirençle ayrılık süreciyle başa çıkma temasını içeriyor. Şarkıcı, kendisini korumak ve ileriye yönelik bir adım atmak adına duygusal bir mesafe koyma niyetini ifade ediyor.