Ahmet Aslan – Nem Kaldı

Ahmet Aslan – Nem Kaldı Şarkı Sözleri

Parsel parsel eylemişler dünyayı
Bir dikili taştan gayrı nem kaldı
Dost köyünden ayağımı kestiler
Bir akılsız baştan gayrı
Nem kaldı nem kaldı nem kaldı

Bir akılsız baştan gayrı
Nem kaldı nem kaldı nem kaldı

Padişah değilem çeksem otursam
Saraylar kursam da asker getirsem
Hediyem yoktur ki dosta götürsem
İki damla yaştan gayrı
Nem kaldı nem kaldı nem kaldı

İki damla yaştan gayrı
Nem kaldı nem kaldı nem kaldı

Yiğit geçinenler namert çıktılar
Sonra ettiğine pişman çıktılar
Eski dostlar bize düşman çıktılar
Birkaç tane itten gayrı
Nem kaldı nem kaldı nem kaldı

Birkaç tane itten gayrı
Nem kaldı nem kaldı nem kaldı

Mahzuni Şerifim çıksam dağlara
Rast gelsem de avcı vurmuş marala
Doldur tüfeğini beni yarala
Bir yaralı döşten gayrı
Nem kaldı nem kaldı nem kaldı

Bir yaralı döşten gayrı
Nem kaldı nem kaldı nem kaldı

Ahmet Aslan – Nem Kaldı Şarkı Sözleri

Ahmet Aslan Nem Kaldı şarkı sözleri giriş bölümü dünyanın parçalara bölündüğü, insanların bencillikleri ve çatışmaları nedeniyle zor bir durumda olduğunu ifade ediyor.

İlk iki satır, dünyanın parsel parsel edildiğini ve birbirinden izole edilmiş parçalara dönüştüğünü ima ediyor. “Bir dikili taştan gayrı nem kaldı” ifadesi, bir dikili taşın dahi kalmadığı, yani dünyanın savaş ve çatışma nedeniyle tahrip olduğu bir atmosferi yansıtıyor.

Ahmet Aslan Nem Kaldı şarkı sözleri takip eden kısmı bir kişinin sade yaşam tarzını ve mütevazı durumunu ifade ediyor. “Padişah değilem çeksem otursam” ifadesi, kişinin padişah gibi lüks bir yaşam sürmediğini, aksine sade bir hayat tarzını benimsediğini belirtiyor.

“Saraylar kursam da asker getirsem” ifadesi, kişinin zenginlik ve güç peşinde olmadığını, hatta birçok maddi varlığa sahip olsa bile sade bir yaşam tarzını tercih ettiğini gösteriyor.

Ahmet Aslan Nem Kaldı şarkı sözleri devam eden dizeleri güvenilen kişilerin zaman içinde değişebileceğini ve bazen yiğit geçinen insanların aslında namert çıkabileceğini ifade ediyor. Aynı zamanda, geçmişteki dostların bile zamanla düşman olabileceği bir gerçeği vurgulanıyor.

Ahmet Aslan Nem Kaldı şarkı sözleri ilerleyen bölümü doğa, insan müdahalesi ve duygusal temas üzerinden derin bir bağlam sunarak, Mahzuni Şerif’in duyarlı ve düşündürücü bir anlatımını yansıtıyor.