Ahmet Aslan – Minnet Eylemem

Ahmet Aslan – Minnet Eylemem Şarkı Sözleri


Har içinde biten gonca güle minnet eylemem
Arabiyi, Farisiyi bilmem, dile minnet eylemem


Sırat-i müzre müstakim gözetirim rahimi
Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem
Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem


Bir acayip derde düştüm herkes gider kârına
Bugün buldum bugün yerim, hak kerimdir yarına
Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına


Rızkımı veren Hüdadır kula minnet eylemem
Rızkımı veren Hüdadır kula minnet eylemem


Ey Nesimi, can Nesimi ol gani mihman iken
Yarın şefaatlarım Ahmed-i Muhtar iken
Cümlenin rızkını veren ol gani serdar iken
Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem
Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem

Ahmet Aslan – Minnet Eylemem Şarkı Sözleri

Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkı sözleri başlangıç kısmı doğanın güzellikleri karşısında alçakgönüllü bir minnettarlık duygusu içermekte. Şair, gözlerini sadece kelime ve dil bilgisine değil, har içinde yetişen bir gülün güzelliğine dikmiş gibi görünüyor.

Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkı sözleri devam eden dizeleri şairin doğru ve adil bir yaşam tarzını benimseme kararlılığını ve zorluklara rağmen adaleti gözetme azmini ifade ediyor. Şair, zalimlerin yolundan sapmayarak doğru ve dürüst bir hayat sürmeye kararlı olduğunu dile getiriyor.

Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkı sözleri ilerleyen bölümü şarkıcının yaşadığı zorluklara karşı olumlu bir tavır sergilediğini ve dünya malına karşı mütevazı bir tutum benimsediğini anlatıyor.

Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkı sözleri devam eden dizeleri tevhit inancı çerçevesinde, Allah’ın rızık veren ve nimetleri sağlayan tek gerçek kaynak olduğuna vurgu yapar. Şarkıcı, rızkını sağlayanın yalnızca Allah olduğunu düşünerek O’na minnettarlık ve şükran duygularını dile getiriyor.

Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkı sözleri son bölümü tevhit inancını vurgulayarak dünya liderlerine değil, sadece Allah’a minnet etmeye odaklanan bir tutumu ifade ediyor. Nesimi’nin eserlerinde genellikle mistik ve tevhit temaları işlenir, bu şarkı da bu temalardan etkilenmiş gibi görünmektedir.