Ados – Yüzü Kara

Ados – Yüzü Kara Şarkı Sözleri;

(Verse 1)


Kazanamadın bile kaybettiklerimi
Görün affettiklerimi
Göreceğim bir gün sizi
Benden daha beter o bitikliklerini
Dünyanıza ben dolacağım
Kuşatacağım her yerini
Ben yaptım, ben yıktım
Pert olmuş dert etmem dediğim
Boş verdim efendiliği
Huzurla mesafeliyim
Düşerken daha deliyim
Ben o kör kurşunun hep isabetiyim

(Nakarat)


İçerime akar, akar içerime
Üzerime basar, basar üzerime ah
Kedеrin yüzü kara
Ciğerime akar, akar ciğerimе
Çiçeğime basar, basar çiçeğime ah
Kaderin yüzü kara

(Verse 2)

Bulacağım bir gün
Öyle ya da böyle
Yerde ya da gökte
Huzur ya da öfke
Kırılmadan direncimiz dik duracak gövde
Bir tarafım çölde
Gecelerin soğuğuna alışkınım bölme
Bir tarafım çölde
Ateşlere yürüyorum etme bana gölge
Güvenmeye tövbe
Dostluklar, insanlar eski bir gömlek
Gel de buna sövme
Alışınca bırakmıyor kötülüğü görmek

(Nakarat)

İçerime akar, akar içerime
Üzerime basar, basar üzerime ah
Kederin yüzü kara
Ciğerime akar, akar ciğerime
Çiçeğime basar, basar çiçeğime ah
Kaderin yüzü kara

Ados – Yüzü Kara Şarkı Sözleri

Ados – Yüzü Kara şarkı sözlerinin giriş bölümünde bir kişinin güçlü bir tavır sergileyerek yaşadığı zorluklara ve karşılaştığı engellere karşı direnişi anlatılıyor.

Ados Yüzü Kara şarkı sözlerinin devamında kişinin içsel çatışmaları, hayatın karmaşıklığı ve değişkenlikleriyle baş etme çabası, güvenme zorluğu ve geçmiş deneyimlerle yüzleşmesi ifade ediliyor.

Ados Yüzü Kara şarkı sözlerinin nakarat bölümünde şahsın içsel dünyasına, duygularına ve düşüncelerine dair bir akışın olduğu belirtiliyor. Nakarat kısmının ilerleyen şarkı sözünde olumsuz duyguların şiddetli bir şekilde hissedildiğini ve bunun kişiye ağırlık ve baskı yarattığı anlatılıyor.

Ados Yüzü Kara şarkı sözlerinde ana tema olarak genellikle yaşamın zorluklarına karşı dirençli, güçlü bir duruş, geleceğe karşı umut ve güçlü karakter temasını içeren bir ifade olarak değerlendirilebilir.